🔎
มอบอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติราชการแทน
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน