🔎
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ชุมชนศรีดอนชัย "เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด"

อ่านต่อ ►

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง

อ่านต่อ ►

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 7 กันยายน 2566

อ่านต่อ ►

โครงการ การใช้ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 2566

อ่านต่อ ►

พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อ บ้านดงหลวง หมู่ 8

อ่านต่อ ►

พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อ บ้านท่าเจริญ หมู่ 10

อ่านต่อ ►

พ่นหมอกควันควบคุมโรค ม.12

อ่านต่อ ►

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนตำบลศรีดอนชัย (ข้าง ทาง สวย ด้วย มือ เรา)

อ่านต่อ ►

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างการรับรู้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายชาวบ้านตำบลศรีดอนชัย “ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ ►

โครงการ​ปล่อยพันธุ์​ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ​ในชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระปรเมนทร​รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม​ 2566

อ่านต่อ ►

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 25-26 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ ►

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

อ่านต่อ ►

ปฏิบัติการออกเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 18 หมู่บ้าน

อ่านต่อ ►

กิจกรรมจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ​ชีวิต​แก่​ผู้​สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566​ (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพรมเช็ดเท้า)

อ่านต่อ ►

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

อ่านต่อ ►

ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ ►

อบรมโครงการห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัยปลอดฝุ่น

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น