🔎
ภาพกิจกรรม

งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็กที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และหมดสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว เนื่องจากอายุครบ 6

อ่านต่อ ►

ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวราดิศร อ่อนนุช พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักของอำเภอเชียงของ ณ จุดตรวจท่าเจริญ ตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กผู้ที่ผ่านการพัฒนาการระดับปฐมวัย

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2566 (7วันอันตราย)ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ ►

อบรมอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านในตำบลศรีดอนชัย พร้อมส่งมอบวัคซีน อุปกรณ์การฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมบ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

อ่านต่อ ►

รับมอบเกียรติบัตร คะแนนประเมิน LPA ประจำปี 2565 รวม 5 ด้าน อันดับที่ 1 ในงานวันท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ ►

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย “กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลศรีดอนชัย” ครั้งที่ 3

อ่านต่อ ►

ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน จัดโดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านปากอิง

อ่านต่อ ►

กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน จัดโดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 (วันที่ 12 มีนาคม 2566)

อ่านต่อ ►

กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ฟุตบอล 7 คน จัดโดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 (วันที่ 11 มีนาคม 2566)

อ่านต่อ ►

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

อ่านต่อ ►

เดินขบวนรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า, สวมใส่หมวกกันน๊อค และต่อต้านยาเสพติด

อ่านต่อ ►

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนคนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย "กิจกรรมจัดตั้งศูนย์นมแม่"

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ ►

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0 - 3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น “หลักสูตรกระบวนการให้ความช่วยเหลือส่งต่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจากภัยความรุนแรง”

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น