🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ(ชาวนาอาสา)ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปี 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสนุขบ้าในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัย สดใสพัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรค

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ (โครงการตามพระราชดำริ)

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญของเกลือไอโอดีน (โครงการพระราชดำริ)

อ่านต่อ ►

โครงการแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นแกนนำในการลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมปัจจัยดี

อ่านต่อ ►

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพ

อ่านต่อ ►

โครงการหมอครอบครัวตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ อบรม มอบวัคซีน อุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้านเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ

อ่านต่อ ►

กิจกรรมพัฒนาถนนในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ศรีดอนชัย ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย “เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”

อ่านต่อ ►

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลศรีดอนชัย ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธื 2561 ณ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านต่อ ►

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ขวบ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น