🔎
ติดต่อสอบถาม
สำนักเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

239 ม.12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

โทรศัพท์/โทรสาร/สำนักปลัด 053-192345

กองคลัง 053-192346

กองช่าง 053-192347

งานป้องกันฯ/แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 053-192313

อีเมล saraban_05570307@dla.go.th

facebook @tambonsridonchai

ติดต่อสอบถาม
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน