🔎
กองคลัง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นางปราณีต ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0861883153
นางมลธิวา ศิริเป็ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.จิรภิญญา บุดดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางศิริรัตน์ รินแก้ว
นักวิชาการคลัง
นางวราพร ไชยราช
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเอื้องพร ริจนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริประภา ปานะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอภิญญา วงค์ชัย
พนักงานจ้างเหมา
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น