🔎
แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้บริการ
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 11 คะเเนน ]
74%
ดี [ 3 คะเเนน ]
20%
ปานกลาง [ 1 คะเเนน ]
7%
น้อย [ 0 คะเเนน ]
0%
ควรปรับปรุง [ 0 คะเเนน ]
0%
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน