🔎
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน (ต.ค.2565 - มี.ค. 2566)

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 315 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 230 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 225 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 220 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 326 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 188 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 135 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 397 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 373 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 370 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 295 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 292 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น