🔎
สมาชิกสภา : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายประชิต จันเพ็ง
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 0946267452
นายอรุณ ปันชัย
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร 0861901933
นางสาวชนัญญา จ่อแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร 0617734422
นายสมาน สุทธิสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0861960916
นายพยัคฆ์ ปงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0895933652
นายเจษฎา ตุ้ยอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0980015977
นายเบญจกูร วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร 0844899661
นายบุญส่ง ทะลังกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0846155997
นายศศิพงศ์ ยะฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0879939973
นายบุญธรรม ไชยทน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0613466770
นายสาธร วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0873595482
นายสุพล วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร 0860552968
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น