🔎
กองช่าง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายวีรพันธ์ อินฝั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0898503568
จสท.สุรไกร ไชยศิลป์
นายช่างสำรวจ
นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์
นายช่างโยธา
นายกิตติทัต เทพไหว
นายช่างโยธา
นางศิริพร ตานะอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกีรติ ตานะอาจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวัชระ ไชยวงค์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเทศ วงศ์ชัย
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายยงยุทธ จันทรา
พนักงานจ้างเหมา
นายศุภฤกษ์ แสงศรีจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายทวี พามี
พนักงานจ้างเหมากองช่าง
นางสาวกรรณิการ์ เชียงแรง
พนักงานจ้างเหมากองช่าง
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น