🔎
กองช่าง : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายวีรพันธ์ อินฝั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0898503568
จสท.สุรไกร ไชยศิลป์
นายช่างสำรวจ
นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์
นายช่างโยธา
นายกิตติทัต เทพไหว
นายช่างโยธา
นางสาวศิริพร ตานะอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกีรติ ตานะอาจ
ผช.ช่างโยธา
นายวัชระ ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายเทศ วงศ์ชัย
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นางสาวกรชวัล ชัยชนะ
พนักงานจ้างเหมา
นายศุภฤกษ์ แสงศรีจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายทวี พามี
พนักงานจ้างเหมากองช่าง
นายยงยุทธ จันทรา
พนักงานจ้างเหมา
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น