🔎
ตราสัญลักษณ์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 2160 ครั้ง พิมพ์

 

 

คําอธิบาย เครื่องหมายของตราสัญลักษณ์ประจําเทศบาลตําบลศรีดอนชัย

 

๑. ขนาดของดวงตรา เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร

 

๒. รูปลักษณะ

 

๒.๑ ภาพตราสัญลักษณ์ประจําเทศบาลขอบบน มีอักษร “ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย ” ขอบล่าง มีอักษร “ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”

๒.๒ ตรงกลาง ของตราสัญลักษณ์ มีรูปแบบสัญลักษณ์ ซึ่งอธิบายความหมายได้ดังนี้

๒.๒.๑ วงกลมสีทอง สื่อความหมายถึง กรอบบทบาทหน้าที่ของอปท.สีทองเป็นสี ประจําของอปท.

๒.๒.๒ อาคารทรงสถาปัตย์ล้านนาผสมผสานไตลื้อและช่อกาแล สื่อความหมายถึง อัตลักษณ์ของชาวล้านนาไทยและไตลื้อซึ่งเป็นประชากรในท้องถิ่นนี้

๒.๒.๓ รวงข้าวสีทอง สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง เป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่

๒.๒.๔ ต้นโพธิ์ สื่อความหมายถึง ที่มาของชื่อศรีดอนชัย คนทางเหนือเรียกต้นโพธิ์ว่า" ต้นสลี " หรือศะหรี ต้นสลีเติบโตขึ้นในที่ดอน-ศรีดอนชัย-เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาอยู่เย็นเป็น สุขดั่งร่มโพธิ์ร่มไทร

๒.๒.๕ รูปคน สื่อความหมายถึง เทศบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนคน ๕ วัย

๒.๒.๖ สิงห์ทอง สื่อความหมายถึง ตราประจําของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๒.๒.๗ เลขวันเดือนปี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ สื่อความหมายถึง วันก่อตั้งเทศบาลตําบล ศรีดอนชัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

๒.๒.๕ พื้น สื่อความหมายถึง ผ้าทอลายน้ําไหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไตลื้อ ศรีดอนชัย

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น