🔎
กองการศึกษา : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นางสาวปริยากร เจริญพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา
เบอร์โทร 0966789714
นางสาวปริยากร เจริญพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร 096-678971
นางมยุรี เมฆอากาศ
นักวิชาการศึกษา
นางอรณิชชา วงศ์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 083-049364
นางแสงจันทร์ คุณาเทพ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนารี วงค์ชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จารุวรรณ วงศ์ชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสิริกุณ ชำนาญการ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงจันทร์ วงศ์ชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจตุรพร ขันทะพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรณิชา วงค์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัลยกร ไชยทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ จิตรักชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกษร จุราเพ็ชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐชยา วงศ์อมรวัฒนะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนรีรารถ อ้ายด้วง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชนีย์ วงค์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทรรศนีย์ วงค์แสง
คนงาน
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น