🔎
สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เบอร์โทร 0849171930
นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0849171930
นางดวงฤดี​ อัศวทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0846105415
นางธันย์ชนก ไชยสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร -
จ่าเอกปฏิวัติ​ มณีล้ำ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร -
นายคณาธิป บุญมิ่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร -
นางสาวเหมือนชนก อะทะไชย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ขันขยัน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบัณฑิต ปรัชญาวิชัย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกานต์รวี ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภาลัย วงศ์ไทย
นิติกร
นายรัชเดช สายสูง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราภรณ์ สุปัญโญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอัครพล บุดดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันด์ วงศ์ชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจักรพันธ์ วงค์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายธนาดล​ วงศ์ชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
น.ส.สุพรรณี วงศ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน​ วงศ์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายนพรัตน์ วงศ์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรกิจ​ วงศ์​ชัย
พนักงานดับเพลิง
นายสุพันธ์ วงศ์ชัย
พนักงานดับเพลิง
นายบุญจู วงค์ชัย
คนงาน
นางสาวสุดารัตน์​ ชัยยะ​
พนักงานจ้างเหมา​
นางณิชนันทน์​ วงศ์ชัย
แม่บ้าน
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น