🔎
สำนักปลัด : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายกนก จินดายก
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0931357544
นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0849171930
นางดวงฤดี​ อัศวทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 0846105415
นางธันย์ชนก ไชยสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
เบอร์โทร -
จ่าเอกปฏิวัติ​ มณีล้ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร -
นายคณาธิป บุญมิ่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เบอร์โทร -
นางลาภินี ชุมภูวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นายบัณฑิต ปรัชญาวิชัย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกานต์รวี ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัชเดช สายสูง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิรดา กรมแสง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งรัตน์ ยั่งยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิรันด์ วงศ์ชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจักรพันธ์ วงค์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสัน​ วงศ์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญจู วงค์ชัย
คนงานทั่วไป
น.ส.สุพรรณี วงศ์ชัย
คนงานทั่วไป
นายธนาดล​ วงศ์ชัย
คนงาน
นายสุรกิจ​ วงศ์​ชัย
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสุดารัตน์​ ชัยยะ​
พนักงานจ้างเหมา​
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน