🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.143-05 สายบ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 17 - บ้านเวียงหมอก ม.10 ตำบลห้วยซ้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศวิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" ของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

"โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต"

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

No Gift Policy

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านทุ่งซาง หมู่ 4 ตำบลศรีดอนชัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านทุ่งซาง ม.4 (Day 1)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย "เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567"

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีอนชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีอนชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากตู้น้ำหยอดเหรีญหรือตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

Announcement of Sri don chai Subdistrict municipal Subject: Policy of not accepting neither gift nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยจะดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบรายงาน REPORT จากระบบ INFO)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

เชิญชมการแข่งขัน​กีฬา​เด็ก​เยาวชน​และ​ประชาชน​ตำบลศรีดอนชัย วันสุดท้าย และพิธีปิดงานกีฬาตำบลศรีดอนชัย ณ สนามโรงเรียน​ชุมชน​บ้าน​ศรี​ดอน​ชัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

เทศบาลตำบล​ศรีดอนชัย ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในพิธีการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลศรีดอนชัย #ศรีดอนชัยเกมส์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

กิจกรรม "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน" Sustainabe Soil and Water for better Life"

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

พิธีแห่อัญเชิญผ้าจุลกฐิน และ พิธีถวายผ้ากฐิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

เชิญชวนเที่ยวงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 19 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำอิง ปฐมฤกษ์แห่งงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วันส้วมโลก World Toilet Day 2023 Accelerating change

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย การยื่นแบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

สถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 12 งานบริการ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 169 ครั้ง

ติดต่อรัฐ ไม่ต้องรีบไปจองคิว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

6.แอปฯ ทางรัฐ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการอ่านนิทานเสริมสร้าง IQ และ EQ ในเด็กปฐมวัย (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 125 ครั้ง

ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การเก็บขนขยะของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

การออกติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย มอบหมายให้นางสาวปริยากร เจริญพร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (พ.ศ.2566 - 2570)

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี โดยชุมชนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

โครงการ "ครอบครัวสุขสัน ใส่หมวกกันน็อคทุกคน"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

คลอดก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ลงพื้นที่ภายใต้ โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ฯโดยการตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย บูรณาการ​ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

เปิดการอบรมโครงการเยาวชนศรีดอนชัยสดใสรู้เท่าทันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการการตัดสินการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับยอดเพชรปีที่ 6

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ททท. ขอชวนทุกคน โหวตแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย กับแคมเปญ 'Unseen New Chapters: ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง'

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับกับสรรหา

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การควบคุมไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1719/2566 เรื่อง แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ุ XBB.1.16

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง เลื่อนการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญ ซื้อเสื้อยืดหรือเสื้อคอโปโลได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดนอชัย เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปรการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

เชิญชวนผู้ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 16 บ้านใหม่ธาตุทอง เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 108 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายบ้านเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายเรียบคันคลอง เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีดอนชัย การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์​เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ฉบับพิเศษ/2565 "กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565"

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ขอ​เชิญ​ชวนร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตำบลศรี​ดอน​ชัย​ (หวายเกมส์)​

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

ตารางการออกปฏิบัติงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายเรียบคันคลอง เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายบ้านเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

รายงานสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

ลานกีฬาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 1255 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายบ้านเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายเลียบคันคลอง เทศบาลตำบลสถาน

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย จัดกิจกรรมตานสลากภัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรี​ดอน​ชัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

เชิญชวนเที่ยวงานมหาบุญ จุลกฐินถ่นไทลื้อ วันที่ 5- 6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

มอบชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 0-6 ปี ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

มอบชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 0-6 ปี ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

มอบชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 0-6 ปี ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขียะ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง

เชิญชวน แสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 99 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

พิธีเปิดครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชุมชนปลอดภัย ณ สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศ​เทศบาล​ตำ​บ​ลศรี​ดอน​ชัย เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น​ประเภทอื่น จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โรคมือ เท้า ปาก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

แผ่นพับความพึงพอใจ 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 99 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ในวันจันทร์่ ที่ 25 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 161 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูเเลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 182 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 65

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

การติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ณ สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ลด หยุด ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 189 ครั้ง

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ \"เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน\"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 247 ครั้ง

การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 173 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 212 ครั้ง

กิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 \" ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ มีวินัยทางจราจร \"

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ออกเยี่ยม/สำรวจ บ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6252 (พ.ศ.2564) ออกตามความใจพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 280 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 214 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคนชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 1 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 213 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอมถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 300 ครั้ง

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการตกทอดทางมรดกและการโอนที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ...... ฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 285 ครั้ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขงริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 261 ครั้ง

TO BE NUMBER ONE KEY EXCELLENCE 5 ชุมชนศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, เหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 249 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 269 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการวิจัย เรื่อง พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อบ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 450 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 330 ครั้ง

พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 329 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 309 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 412 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จั

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 320 ครั้ง

ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 1136 ครั้ง

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 The wonder of Chiangrai

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 437 ครั้ง

นโยบายเร่งด่วน ผู้ว่าฯ เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 331 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 372 ครั้ง

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 387 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 329 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนทุกความเห็นมีความหมาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 266 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 410 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การหยุดเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 348 ครั้ง

การจัดโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 446 ครั้ง

เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 341 ครั้ง

เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 275 ครั้ง

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปีกำหนดให้ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสนับสนุนกิจกรรม\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง\"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 318 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางสิริกุณ ชำนาญการ ครู ศพด.ทต.3

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 443 ครั้ง

แผ่นพับประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 378 ครั้ง

ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ราย นางแสงจันทร์ คุณาเทพ ครู ศพด.ทต.4

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 353 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) (ครั้งที่ 1/2564)

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 297 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 49 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 947 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 356 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 293 ครั้ง

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 324 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 298 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 345 ครั้ง

โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 471 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 381 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตามอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 476 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นเขต 1)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 519 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (สมชิกสภาท้องถิ่น เขต2)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 436 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 447 ครั้ง

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 238 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 275 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 271 ครั้ง

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 485 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 441 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 456 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 1)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 438 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เขต 2)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 465 ครั้ง

เชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 484 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 394 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 483 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง โดยใช้ชื่อใหม่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 479 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ โดยใช้ชื่อใหม่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 314 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 256 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 427 ครั้ง

มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 607 ครั้ง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติ ค่านนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 292 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 825 ครั้ง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันนะคะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 530 ครั้ง

การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 491 ครั้ง

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือง บ้านศรีชัยงมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 308 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 269 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 480 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 338 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือง บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 450 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 306 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 371 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดทำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่อ่านหนังสือ รักการอ่านบ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 374 ครั้ง

ลดการใช้ถุงพลาสติกในสำนักงาน และโฟม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 312 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริจาคหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อไว้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 286 ครั้ง

ประกาศ ผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนตอน ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง

การสำรวจข้อมูลตลาดที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งถูกกฏหมาย ตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 907 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 241 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 259 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 329 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 288 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 256 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 331 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 263 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 238 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 327 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 232 ครั้ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ 460/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลศรีดอนชัย ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 , เปิดอ่าน 402 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น