🔎
คณะผู้บริหาร : เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย
เบอร์โทร 0836323388
นายสิริวัฑฒ์ ทวีชัย
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 0863154258
นายลมพนา นวลกำแหง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 0061809802
นายสมชาย สุวรรณทา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 0831542586
นายประสิทธิ์ วงศ์ชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 0850341401
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน