🔎
ภาพกิจกรรม

ออกให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน​ ม.3​ และ​ ม.6​ จากเหตุวาตภัย

อ่านต่อ ►

สำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือน กรณีเหตุวาตภัย

อ่านต่อ ►

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

อ่านต่อ ►

โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค กิจกรรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ครั้งที่​ 1

อ่านต่อ ►

ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

กิจกรรมรวบรวมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ (Block Milk & Fruit Box) #ทุกวันพุธ​

อ่านต่อ ►

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านต่อ ►

กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “การรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

อ่านต่อ ►

ออกตรวจสถานประกอบการทางการค้า สุรีวัลย์เซอร์วิส หมู่ 1 บ้านหวาย

อ่านต่อ ►

โครงการคัดกรองและพยากรณ์โรค กิจกรรมการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

อ่านต่อ ►

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก 4 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ ►

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก เข็มแรก 7 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ ►

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ►

สภากาชาดไทยอำเภอเชียงของ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ,แพมเพิร์สผู้ใหญ่ และอาหารแห้งให้กับญาติของผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้กักตัวจากการสัมผัสเสี่ยงสูง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

ส.ป.ก.เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ แจกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ\"เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย”

อ่านต่อ ►

ศูนย์ปฏิบัติการปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน