🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

อ่านต่อ ►

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย “กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลศรีดอนชัย”

อ่านต่อ ►

กิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่”

อ่านต่อ ►

กิจกรรมมอบความสุขวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ และร่วมแลกของขวัญปีใหม่กับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 27 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 26 ธันวาคม 2565 บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4​ และบ้านดงหลวง หมู่ที่ 8​ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

กีฬาตำบลศรีดอนชัย ณ สนามโรงเรียนบ้านหวาย

อ่านต่อ ►

การแข่งขันกรีฑา ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ณ สนามโรงเรียนบ้านหวาย อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ ►

มหกรรมกีฬาตำบลศรี​ดอน​ชัย​ (หวายเกมส์)

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 16 ธันวาคม 2565 บ้านลุง หมู่ที่ 3​ และบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10​ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บ้านปากอิง หมู่ที่ 2​ และบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16​ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 และบ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 13 ธันวาคม 2565 บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 และบ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 8 ธันวาคม 2565 บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 และบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 7 ธันวาคม 2565 บ้านหวาย หมู่ที่ 1 และบ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีดอนชัย 1 - 5

อ่านต่อ ►

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ ►

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ ►

ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ณ บ้านเขียะ หมู่ 5

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น