🔎
ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ และสรงน้ำพระธาตุ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของธาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีดอนชัย หมู่ 15 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีมงคล หมู่ 14 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเขียะ หมู่ 5 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเวียงเหนือ หมู่ 17 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเวียงเดิม หมู่ 13 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านดงหลวง หมู่ 8 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านใหม่เจดีย์ หมู่ 11 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ระชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีดอนชัย หมู่ 7 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ 9 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านทุ่งซาง หมู่ 4 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านร่องห้า หมู่ 6​ ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านลุง หมู่ 3 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านสารภี หมู่ 18 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

โครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1 -​31 พฤษภาคม​ 2566

อ่านต่อ ►

พิธีส่งมอบ “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”

อ่านต่อ ►

งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็กที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และหมดสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว เนื่องจากอายุครบ 6

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น