🔎
ภาพกิจกรรม

ออกพ่นหมอกควัน บ้านศรีชัยมงคล ม.12 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ่านต่อ ►

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ปีงบประมาณ 2567 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานคุ้มครองเด็ก "ศูนย์ชุมชน คุ้มครองและเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรง"

อ่านต่อ ►

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ ►

มอบถุงยังชีให้ผุ้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 2566

อ่านต่อ ►

โครงการจัดตั้ง อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2567 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จ.เชียงราย

อ่านต่อ ►

กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

อ่านต่อ ►

พิธีปิดโครงการจัดตั้ง อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2567 โดยนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนะวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการจัดตั้ง อปพร. หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ ►

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านต่อ ►

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ธนาคารขยะชุมชน บ้านร่องห้า หมู่ 6 ตำบลศรีดอนชัย ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

อ่านต่อ ►

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ บ้านปากอิงใต้ ม.16

อ่านต่อ ►

พิธีปิด "โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล"

อ่านต่อ ►

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้นำส่งขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ณ อบจ.เชียงราย

อ่านต่อ ►

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ บ้านท่าเจริญ ม.10

อ่านต่อ ►

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ บ้านม่วงเจ็ดต้น ม.9

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ ►

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ บ้านศรีชัยมงคล ม.12

อ่านต่อ ►

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12

อ่านต่อ ►
© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น