🔎
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 1030 ครั้ง พิมพ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ

วิสัยทัศน์

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”


พันธกิจ

1. จัดให้มีการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สะดวก

2. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

3. จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะ

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

7. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณี

8. จัดให้มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

© 2024 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น