🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง
เทศบาลตำบลศรีดอนชั อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย​ ขอเชิญประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนcovid-19
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการให้ทุกอำเภอเปิดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ จึงขอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ยังไม่ฉีดวัคซีนดำเนินการ ดังนี้
1. ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป สามารถไปฉีดวัคซีนเข็ม 1 แอสตร้าเซเนก้า และเข็ม 2 ไฟเซอร์ ได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ในช่วงเวลาราชการ
2. ประชาชนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 2 โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจรวบรวมรายชื่อส่งให้ กศน.เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และนัดหมายวัน และเวลาในการฉีดภายในสัปดาห์นี้ต่อไป
ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จั

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน