🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยการให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและทางอาญา การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีด้วยการว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญา การจัดทำคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การอบรม เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่บุคลากรและประชาชน ในการนี้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน