🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยการให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและทางอาญา การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีด้วยการว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญา การจัดทำคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การอบรม เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่บุคลากรและประชาชน ในการนี้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จั

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ผวจ.เชียงราย สั่งเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทุกอำเภอ ไม่ต้องลงทะเบียน ทุกสถานะ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน