🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 240 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
......ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ (รายชื่อผู้มีสิทธิปรากฎตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้) เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งสามหมอน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย...

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม 2565
ข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับกับสรรหา

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การควบคุมไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1719/2566 เรื่อง แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ุ XBB.1.16

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น