🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้รับหนังสือแจ้งจาก อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์  ได้ทำการวิจัยเรื่อง พิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ : การศึกษาด้านความเชื่อและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงถวายเจ้าบ่อ และจัดทำหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนในชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บัดนี้งานวิจัยดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงแล้วจึงขอส่งมอบหนังสือ E-Book  ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทางเทศบาลบ้านศรีดอนชัยเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  ลิงค์และ QR CODE สื่อนวัตกรรม (ในบันทึกดังแนบ)   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น