🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, เหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลศรีดอนชัย
เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยนายลมพนา นวลกำแหง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย, นายรัชเดช สายสูง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสถานที่ปลูกสร้างบ้านให้คนพิการให้ นายแก้ว นันตา หมู่บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้แก่คนพิการดังกล่าว ซึ่งเหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จะได้กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น