🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, เหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลศรีดอนชัย
เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยนายลมพนา นวลกำแหง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย, นายรัชเดช สายสูง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสถานที่ปลูกสร้างบ้านให้คนพิการให้ นายแก้ว นันตา หมู่บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้แก่คนพิการดังกล่าว ซึ่งเหล่ากาชาดอำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จะได้กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน