🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
TO BE NUMBER ONE KEY EXCELLENCE 5 ชุมชนศรีดอนชัย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 108 ครั้ง

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย โดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัยร่วมกับ จังหวัดเชียงราย พร้อมสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนารักษาและต่อยอดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (TO BE NUMBER ONE KEY EXCELLENCE 5) และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนา รักษาและต่อยอดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีสมาชิกเครือข่ายจากทั่วประเทศจำนวน 50 ชมรม เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงแรมธัญญาอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้เพื่อนสมาชิกในเครือข่าย โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชรจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อสืบสานปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ฯ ให้ต่อเนื่องยาวนานและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เนื่องจากเยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นกำลังหลักของประเทศ เพราะกลุ่มเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นเสมือนเวทีให้เยาวชนได้มีความกล้าแสดงออกและเลือกทางเดินอนาคตที่ดีให้กับตนเอง

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 มีกิจกรรมในงาน อาทิ การนำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้จากแต่ละชมรม การบรรยายเรื่องความสุขและสนุกในการทำงาน ให้ยั่งยืนโดยวิทยากรระดับประเทศ กิจกรรม team building – walk rally 4 ภาค ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างน้อย จำนวน 2 เข็ม และต้องตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมการสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน