🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขงริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 95 ครั้ง

....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขง  ริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste) บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าขาเข้า บ้านปากอิงใต้ หมู่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย....

โดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือกรอบแม่โขง-ล้านช้าง  “Training on Enhancement of Industrial Policy Development for Lancang – Mekong Countries"  สนับสนุนโดย Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund

 

ภาพ/ข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน