🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขงริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อำนวยความสะดวกจุดพักคอยและการจัดการขยะริมแม่น้ำโขง  ริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลอดขยะ (Zero Waste) บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าขาเข้า บ้านปากอิงใต้ หมู่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย....

โดย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือกรอบแม่โขง-ล้านช้าง  “Training on Enhancement of Industrial Policy Development for Lancang – Mekong Countries"  สนับสนุนโดย Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund

 

ภาพ/ข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น