🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 \" ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ มีวินัยทางจราจร \"
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง
เริ่มวันนี้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 7 วัน "สงกรานต์ แห่งความสุข" เริ่มวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 " ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ มีวินัยทางจราจร "
.....งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ โดยนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมมนตรีตำบลศรีดอนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ผู้นำชุมชน อปพร. เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง ทหารพราน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (กิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 จำนวน 7 วัน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน