🔎
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศราคากลาง อื่นๆ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น