🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรกนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำอนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่ง หรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 0 ครั้ง

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญ ซื้อเสื้อยืดหรือเสื้อคอโปโลได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดนอชัย เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปรการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น