🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติ ค่านนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยนำโดย นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย , นายกนก จินดายก ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย และหัวหน้าส่วนทุกกอง พนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัยทุกคน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติ ค่านนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย.65 สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน