🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ​ชีวิต​แก่​ผู้​สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566​ (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพรมเช็ดเท้า)

อ่านต่อ ►

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

อ่านต่อ ►

ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ ►

อบรมโครงการห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัยปลอดฝุ่น

อ่านต่อ ►

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ประจำปี 2565

อ่านต่อ ►

ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ และสรงน้ำพระธาตุ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของธาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีดอนชัย หมู่ 15 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีมงคล หมู่ 14 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเขียะ หมู่ 5 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเวียงเหนือ หมู่ 17 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านเวียงเดิม หมู่ 13 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านดงหลวง หมู่ 8 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านใหม่เจดีย์ หมู่ 11 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ระชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านศรีดอนชัย หมู่ 7 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ 9 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านทุ่งซาง หมู่ 4 ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►

ประชาคม ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านร่องห้า หมู่ 6​ ตามโครงการประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ ►
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น